Bravo-Cie 11 Painfbat 79-5

Pantserondersteuningscompagnie "Ost-Beren"

Tot de opheffing in het jaar 1960 was in de Saksen Weimarkazerne het 14e infanteriebataljon Menno van Coehoorn gelegerd. De ondersteuningscompagnie bestond uit grote "bere" sterke kerels, om de zware mortieren en de zware mitrailleurs te hanteren. In die tijd werd als symbool van "kracht en volharding" de "OSTBEER" geboren. Een beer, in mini-formaat, gemaakt door de echtgenote van de toenmalige Sergeant-majoor J. Florisson, die deze beer in 1960 aanbood aan de compagnie.

Toen het 11 e Infanteriebataljon Garde Grenadiers de nieuwe bewoner werd van de Saksen Weimarkazerne, ging de "OSTBEER", inmiddels soldaat 1e klas, over naar de ondersteuningscompagnie van dit bataljon.

Sedert 1978 worden de gewoonten en gebruiken binnen de inmiddels Pantserondersteuningscompagnie, door de instelling van de "BERENRAAD", bewaakt. Door de gehele compagnie werden de middelen bijeengebracht om het mogelijk te maken dat de beer in maxi-formaat zich bij de compagnie kon melden:

OSCAR BEER, beregrenadier, rnr 79.07.06.001

De "OSTBEER" is steeds present, aangetreden op de rechterflank van de compagnie en geŽscorteerd door de "Berewacht", bij alle ceremoniŽle plechtigheden, zoals beŽdigingen, in- en uittreden van compagnieŽn. Zijn verjaardag wordt tijdens elke buitenlandse oefening, waarbij de compagnie in zijn geheel deelneemt, uitbundig gevierd.
De pelotonsvoordrachten en de "Ostliederen" zorgen steeds weer voor een groots saamhorigheidsfeest, waarbij alle Grenadiers zich met recht "OSTBEREN" noemen.
De "OSTBEER" vervult, na in 1980 te zijn bevorderd tot Korporaal der Grenadiers, de functie van moreeldrager. Vanuit het cc-bureau waakt hij over de geest en het moreel binnen de compagnie.

Sinds de aanwezigheid van de "OSTBEER" zijn een groot aantal tradities gegroeid, die er mede toe bijdragen de Paostcie de "BERENCOMPAGNIE" te laten zijn, waarin geest en saamhorigheid, kracht en volharding hoog in het vaandel geschreven staan

Rond 1985 was het de gewoonte dat OSCAR ook mee op oefening buitenland ging. Het toeval wilde dat hij altijd op zondag jarig was. De hele Paostcie had bere-verjaardag en moest een stukje doen voor OSCAR.
Voor de foto links heeft OSCAR achter de TOW plaatsgenomen.

Zie ook:
Alfa Compagnie "koningscompagnie"
Bravo Compagnie "Stiercompagnie"
Charlie Compagnie "Steencompagnie"
Stafstafverzorgingscompagnie "Kangoeroecompagnie"

Uit: "De geschiedenis van het Garderegiment Grenadiers 1829-1982" door Maj. H.F. Fabrie. Met dank aan Rene Lodder.

Heb jij nog een lichtingstegel? Weet je er wat van te vertellen? Stuur een scan!

TERUG