Het compagniescommandonet (cieconet)

Compagniescommandant:
2 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
Plaatsvervangend compagniescommandant:
2 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
Waarnemer Mortierpeloton:
2 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
Pelotonscommandant PWATpeloton:
2 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
Pelotonscommandant 1e Infanteriepeloton:
1 x RT 3600
1 x RT 3610
1 x AF 3620
Pelotonscommandant 2e Infanteriepeloton:
1 x RT 3600
1 x RT 3610
1 x AF 3620
Pelotonscommandant 3e Infanteriepeloton:
1 x RT 3600
1 x RT 3610
1 x AF 3620

Andere (eventuele) gebruikers van dit radionet:
Eskadronscommandant Tankeskadron
Waarnemer Artillerie
Commandant Pantsergeniegroep
Commandant Brugleggende tank

TERUG