Het bataljonscommandonet (batconet)

Bataljonscommandant:
3 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
S3 (Hoofd operatien)
3 x RT 3600 (8 en 2 x 30 km)
1 x IC 3620
PC PWATpeloton
2 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
CC Stafstafverzorgingscompagnie
2x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
CC A-compagnie
2 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
CC B-compagnie
2 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
CC C-compagnie
2 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
CC Paost-compagnie
3 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620
Verkenningspeloton
2 x RT 3600 (8 en 30 km)
1 x IC 3620

Andere (eventuele) gebruikers van dit radionet:
Eskadronscommandant Tankeskadron
Waarnemer Artillerie
Commandant Pantsergeniegroep
Commandant Brugleggende tank

TERUG