Het pantserinfanteriebataljon YP408 (1985)

Staf- stafverzorgings compagnie - Pantserondersteunings compagnie - Tirailleur compagnieŽn

De Staf- en Stafverzorgingscompagnie kun je beschouwen als het commanderend element van het bataljon, samen met een stuk facilitair bedrijf. Hij bevatte: De bataljonsstaf bestond uit een bataljonscommandant, zijn plaatsvervanger, een bataljonsadjudant en vier secties: De compagniescommandogroep had de dagelijkse leiding over de (grote en ongeregelde) compagnie. Het herstelpeloton voerde middelgrote herstellingen uit (motoren wisselen e.d.) en had beperkte bergingscapaciteit. Het geneeskundigpeloton had een aantal YP's (gewondentransport) en ziekenauto's. Een arts, een tandarts, de geestelijke verzorger, een aantal hospitaalsoldaten en chauffeurs. Zij konden gewonden stabiliseren en naar een veldhospitaal vervoeren. Het bevoorradingspeloton zorgde dat het bataljon kon vechten en eten. Zij bevoorraden de eenheden met alles wat men nodig had. Munitie, voedsel, brandstof, uitrusting. Ze hadden een aantal viertonners en 3 YP's vracht. Het verkenningspeloton vormde de ogen en oren van de bataljonscommandant.

De Paostcompagnie vormde de 'vuist' van de bataljonscomandant. Hierin had hij zijn 'artillerie' (3 mortierpelotons) en z'n antitankpeloton TOW.

De Pantserondersteuningscompagnie bestond uit een compagniesstaf en 4 pelotons, 3 mortier en een antitankpeloton. In de compagniesstaf zat de compagniescommandant, zijn plaatsvervanger en de compagnies-sergeant-majoor (CSM). Verder en administratie/bevoorradinggroep en een compagniesonderhoudsgroep (COG). (De Tirailleurcompagnies-staven zien er hetzelfde uit).

De mortierpelotons hadden elk 5 YP's. Een YP-CO voor de voorwaardse waarnemer. Een YP-CO voor het vuurregelcentrum. 3 YP-MR als trekker voor het mortier 120 mm Rayť HB (Hotchkiss Brandt) Verder hadden ze een korte Landrover en een YA4440 (viertonner) als munitievoertuig. De  pelotons waren meestal toebedeeld aan de tirailleurcompagniŽn als rechtstreeks steunend element.

Mortier peloton [ klik voor groot ]

Het AT peloton had 7 YP's. Een YP-CO voor de pelotonscommandant en 6 YP's met TOW. De lange Landrover als voertuig voor Algemene Dienst. Het antitankpeloton kon als geheel optreden op een zg. vijandelijke hoofdnadering en stond dan onder rechtstreeks bevel van de bataljonscommandant. Ook kon het peloton gesplitst optreden, in twee secties van drie stukken of, wat zelden voorkwam, in drie secties van twee stukken. Dit gebeurde indien in het gebied van het bataljon meerdere belangrijke gebieden waren waar vijandelijke tanks verwacht konden worden. Als het peloton gesplitst werd, werd het onder bevel gesteld van de compagnie in wiens gebied ze optrad. Leiding over de secties hadden dan de PC, de PS en, in geval van drie secties , ook de stukscommandant.

De tirailleur-compagniŽn (Tirailleren: schietend voorwaarts gaan) bestaan uit elk 3 pelotons en een compagniesstaf.

De compagniesstaf is hierboven al beschreven. De pelotons bestaan uit vier groepen, elk met hun eigen YP, 39 man in totaal. De vier groepen zijn: de PC-groep en drie indentieke tirailleurgroepen.

Functie Pers.wapen Groepswapen Radio Rang
PC UZI - RT 3600 (10 km)
RT 3610 (3 km)
RT 3610 drbr
Vdg/Tlnt
Dragonschutter Ptl Dragon en MAG   Kpl
Reserve Dragon-
schutter /
Maghelper
FAL Dragon   Sld
Dragonschutter Ptl Dragon   Sld
Reserve Dragonschutter FAL Dragon   Sld
Pelotons-sergeant FAL     Sgt(1)
(Ingedeeld in C-groep)
Plv Gpc FAL     Kpl
Boordschutter UZI .50   Sld
Chauffeur UZI     Kpl(1)

De tirailleurgroepen waren identiek, behalve de C-groep, waar de PS "gast" op de bak was, van plaats gewisseld met een geweerschutter. De C-groep had dan ook dezelfde radioset als het PC-voertuig.

Functie Pers.wapen Groepswapen Radio Rang
Gpc FAL   RT 3610 (3 km) Sgt
Geweerschutter FAL     Sld*
Geweerschutter FAL     Sld
Mitr schutter Ptl MAG   Sld
Mitr helper FAL     Sld
TLV schutter Ptl TLV 84mm CG   Sld
TLV helper FAL     Sld
Plv gpc FAL     Kpl
Boordschutter UZI 12.7mm mitr   Sld
Chauffeur UZI     Kpl(1)Schema uit de Alkenreeks 169 J. Albarda 1968: De organistatie van een tirailleur compagie.
Veertien YP's verdeeld over de staf en drie pelotons met elk vier groepen.

Bron artikel: Instructieboekje AT-peloton 45e Painfbat.
Met dank aan Roel van Essen

Zie ook:

De site van Hans Boersma over de opbouw van het Nederlandse Leger in 1985