Voertuignummering

Hieronder een poging om aan de hand van de verzamelde foto's een lijst YP-408 voertuignummers op te stellen. In ieder geval blijkt dat er meerdere keren is omgenummerd. Bij de tirailleur compagnieŽn minimaal een keer rond 1976. Bij de Ost en SSV compagnieŽn zelfs meerdere keren. De lijst is verre van compleet, zeker niet foutloos en wordt nog bijgewerkt. Met name van de Ost Cie is nog veel onduidelijk.
Opmerkingen en aanvullingen, graag mailen: info@dafyp408.nl (laatste update: 26 december 2023)

~~~~~~~~

YP Alfa Compagnie <1976 >1976 45* 45*
  Nekaf CC A1      
1 CO CC A2 A2 A2 19D
2 CO plv CC A3 A3 A3 19E
  Triumph ordonnance A4      
  Nekaf CSM A5      
  DAF YA328 A6      
  DAF YA126 A7      
  1e peloton A-Cie        
3 PC A8 A10 A11 11
4 GR Alfagroep A9 A11 A12 11A
5 GR Bravogroep A10 A12 A13 11B
6 GR Charliegroep A11 A13 A14 11C
2e peloton A-Cie        
7 PC A12 A20 A21 12
8 GR Alfagroep A13 A21 A22 12A
9 GR Bravogroep A14 A22 A23 12B
10 GR Charliegroep A15 A23 A24 12C
3e peloton A-Cie        
11 PC A16 A30 A31 22
12 GR Alfagroep A17 A31 A32 13A
13 GR Bravogroep A18 A32 A33 13B
14 GR Charliegroep A19 A33 A34 13C
  Bravo Compagnie        
15 CO CC B2 B2 B2 29D
16 CO plv CC B3 B3 B3 29E
  1e peloton B-Cie        
17 PC B8 B10 B11 21
18 GR Alfagroep B9 B11 B12 21A
19 GR Bravogroep B10 B12 B13 21B
20 GR Charliegroep B11 B13 B14 21C
  2e peloton B-Cie        
21 PC B12 B20 B21 22
22 GR Alfagroep B13 B21 B22 22A
23 GR Bravogroep B14 B22 B23 22B
24 GR Charliegroep B15 B23 B24 22C
  3e peloton B-Cie        
25 PC B16 B30 B31 23
26 GR Alfagroep B17 B31 B32 23A
27 GR Bravogroep B18 B32 B33 23B
28 GR Charliegroep B19 B33 B34 23C
  Charlie Compagnie        
29 CO CC C2 C2 C2 39D
30 CO plv CC C3 C3 C3 39E
1e peloton C-Cie        
31 PC C8 C10 C11 31
32 GR Alfagroep C9 C11 C12 31A
33 GR Bravogroep C10 C12 C13 31B
34 GR Charliegroep C11 C13 C14 31C
2e peloton C-Cie        
35 PC C12 C20 C21 32
36 GR Alfagroep C13 C21 C22 32A
37 GR Bravogroep C14 C22 C23 32B
38 GR Charliegroep C15 C23 C24 32C
3e peloton C-Cie        
39 PC C16 C30 C31 33
40 GR Alfagroep C17 C31 C32 33A
41 GR Bravogroep C18 C32 C33 33B
42 GR Charliegroep C19 C33 C34 33C
Ost Cie <1976 >1976 45I*
1 CO CC O2   49D
2 CO plv CC O3   49E
  1e MT peloton      
1 CO vrc O9 O11  
2 CO wnr O10 O12  
3 MT O14   41A
4 MT O15   41B
5 MT O16   41C
  2e MT peloton      
1 CO vrc O14 O17  
2 CO wnr O15 O18  
3 MT O24 O20 42A
4 MT O25 O21 42B
5 MT O26 O22 42C
  3e MT peloton      
1 CO vrc O21 O23/31  
2 CO wnr O22 O24/32  
3 MT O34 O28 43A
4 MT O35 O29 43B
5 MT O36   43C
  AT peloton      
1 CO van de PC O31 O40 44R
  Laro (geen radio)   O41  
2 AT A-stuk met PS O32 O42 44E
3 AT B-stuk O33 O43 44A
4 AT C-stuk O34 O44 44B
5 AT D-stuk O35 O45 44C
6 AT E-stuk O36 O46 44D
7 AT F-stuk O37 O47 44F
  Staf en SV   45I*
1 CO C1LK S2  
2 CO BC S3  
3 CO plv BC S4  
       
1 CO S21  
2 CO S24  
       
1 CO S32  
2 CO S33  
       
1 Vracht S34 - S57 - S90  
2 Vracht S35 - S58 - S91  
3 vracht S36 - S59 - S92  
       
1 RDR S59 - S76  
2 RDR S60 - S77  
3 RDR S61 - S78 9K
    S79  
       
1 GWT S39 - S40 - S63 - S126  
2 GWT S41 - S64 - S127  
3 GWT S42 - S65 - S128  
    S66  

Roepnummers 45 painfbat*

Het 45 painfbat hanteerde tussen Ī 1968 en 1977 roepnummers welke semi-permanent op de achterste gereedschapkasten van hun YP's waren aangebracht. Bovendien lijkt het erop dat het 45 gedurende een bepaalde periode een peloton telde van 11 tot 14 ipv de bij andere painfbats gebruikelijke 10 tot 13.

Harry van Lijsdonk, YP chauffeur 75-2, hierover: "wat betreft die nummers op de gereedschapkastjes, dit zijn de roepnamen van voertuigen bij gebruik van de radio. bv 29 van de bravo 2 staat voor 2 de betreffende compagnie en 9 staat voor compagniecommandant. Van de bravo 12 betekent 21A, 2 tweede compagnie 1 eerste peloton. A alpha groep".
Adri Jeurissen (69-05): "Naar aanleiding van de vraag naar roepnummers 45 painfbat ( februari 2018 ) ben ik als oud dienstplichtig sergeant hoofd verbindingen in mijn geheugen gaan graven en gekomen tot onderstaande lijst. Deze geldt voor een infanteriecompagnie (de roepnummers van de ondersteuningscompagnie en staf staf compagnie zijn me niet (meer) bekend.)"

Begincijfer van de bataljon roepnummers
9 Staf, staf compagnie
1 Alfa compagnie
2 Bravo compagnie
3 Charlie compagnie
4 Ondersteuning compagnie

Roepnummers infanteriecompagnie (Bravo compagnie) 1970
29 Compagniescommandant
29 Echo Plaatsvervangend compagniescommandant
20 Sergeant Hoofd Verbindingen
20 Alfa Onderhoudsmonteur radioverbindingen
   
21 Peletonscommandant 1e peloton
21 Echo Peletonssergeant 1epeloton
21 Alfa Groepscommandant 1e groep
21 Bravo Groepscommandant 2e groep
21 Charlie  Groepscommandant 3e groep
   
22 Peletonscommandant 2e peloton
22 Echo Peletonssergeant 2epeloton
22 Alfa Groepscommandant 1e groep
22 Bravo Groepscommandant 2e groep
22 Charlie Groepscommandant 3e groep
   
23 Peletonscommandant 3e peloton
23 Echo Peletonssergeant 3e peloton
23 Alfa Groepscommandant 1e groep
23 Bravo Groepscommandant 2e groep
23 Charlie Groepscommandant 3e groep
   
25  Onderhoudsgroep

Als de commandant was uitgestegen nam de boordschutter de radiocommunicatie over en de roepnummers kregen dan de toevoeging Tango (29 Tango, boordschutter compagnies-commandant)

in 1970 bestond de ondersteuning compagnie uit de volgende onderdelen:
Compagniecommandant (vermoedelijk 49)
Plv Commandant (vermoedelijk 49 Echo)

1e Mortierpeloton (5 voertuigen)
Pelotonscommandant + vuurleiding (vermoedelijk 41A)
Waarnemer/pelotonssergeant (vermoedelijk 41B)
Groepscommandant 1e mortiergroep (vermoedelijk 41 Alfa)
Groepscommandant 2e mortiergroep (vermoedelijk 41 Bravo)
Groepscommandant 3e mortiergroep (vermoedelijk 41 Charlie)

2e en 3e Mortierpeloton (42 en 43) idem

TLV peloton (munga, 3 jeeps en DAF YA-126)
Pelotonscommandant (vermoedelijk 44)
Pelotonssergeant (vermoedelijk 44 Echo)
1e TLV groep (vermoedelijk 44 Alfa)
2e TLV groep (vermoedelijk 44 Bravo)
3e TLV groep (vermoedelijk 44 Charlie)

Onderhoudsgroep (vermoedelijk 45)

Nog een voorzet tot het compleet maken van de nummering van de mortieren 45 painfbat begin jaren 70. Nu aan de hand van de foto's van Jos Sangers op deze pagina. Wie weet meer?: info@dafyp408.nl

*voor zover bekend.
nummer vrtg nr.* vrtg type kenteken*
A  MT peloton      
41A O14 PW-CO vrc  
41B  O15 O16 PW-CO wrn KN 88-57
41 O16 PW-MT  
41 O17 PW-MT  
41 O18 PW-MT  
B MT peloton      
42A O19 PW-CO vrc  
42B O20 PW-CO wrn
42 O21 PW-MT  
42 O22 PW-MT  
42 O23 PW-MT  
C MT peloton      
43A O24 PW-CO vrc  
43B O25 PW-CO wrn KN 89-69
43 O26 PW-MT KN 86-12
43 O27 PW-MT KN 86-13
43 O28 PW-MT KN 86-14

Herziene lijst trailleur compagnieen

  A-Cie B-Cie C-cie
CC 19 29 39
plv-CC 19E 29E 39E
sergeant bevo 19D 29D 39D
sergeant verb. 19F 29F 39F
cdt OG 15 25 35
cdt 1 pel 11 21 31
cdt A-grp 11A 21A 31A
cdt B-grp 11B 21B 31B
cdt C-grp 11C 21C 31C
PS 1 pel 11E 21E 31E
cdt 2 pel 12 22 32
cdt A-grp 12A 22A 32A
cdt B-grp 12B 22B 32B
cdt C-grp 12C 22C 32C
PS 2 pel 12E 22E 32E
cdt 3 pel 13 23 33
cdt A-grp 13A 23A 33A
cdt B-grp 13B 23B 33B
cdt C-grp 13C 23C 33C
PS 3 pel 13E 23E 33E

Herziene lijst PAOST-Cie

  Staf 1 pel 2 pel 3 pel AT-pel
CC 49        
plv-CC 49E        
cdt OG 45        
PC   41 42 43 44
Waarnemer   41A 42A 43A  
VRC   41B 42B 43B  
cdt A-grp         44A
cdt B-grp         44B
cdt C-grp         44C

Hieronder de voertuigen op deze website waarop de roepnummers te zien zijn.

1977 Groepsvoertuig Alfa Cie, KN 85-57 A13, roepnummer: 11B. Foto Johan Wernaert

1=Acie, 3=3e peloton, A=Alfa, 1e groep. Foto uit het album van Fred Keijzer [ link ]

29 op kast, de B2 (op vredeskap) dus de CC van de Bravo Cie. KN 88-56. Foto Peter Beenhakker.

1975 CO Bravo Cie, KN 89-11, plv CC, roepnummer: 29E. Foto Harry van Lijsdonk

1975, groepsvoertuig Bravo Cie, roepnummer: 21A. Foto Harry van Lijsdonk

1977 groepsvoertuig Bravo Cie KN 87-45, B14, roepnummer: 21C. Foto Piet de Rooij

1977, groepsvoertuig KN 87-49, B24, roepnummer: 22C. Foto Andrť Denis

1969 Charlie Cie, C32 KN 87-62, roepnummer: 33.. Foto Aad Rissema

1972 Ost Cie, O3 plv cc, KN 89-09, roepnummer: 49. Foto Rob Hoogervorst ]

1968 Mortiertrekker KN 86-11, B mortierpeloton, roepnummer: 42. Foto Henk Brouwer

1973 mortiertrekker, B mortierpeloton Ost 21, roepnummer: 42. Foto Peter Spierenburg

Foto Pieter Groenewege, lichtng 73-1, de Ost 17 45 painfbat.
 "42B" op de achterste kist: Ost Cie, 2e mortierpeloton, VRC

De twee CO's, WRN en VRC van het C mortierpeloton. 45 painfbat op een foto uit 1972 van Jos Sangers.
Achter de 89-69 [ klik voor groot ] VRC met roepnummer '43B'. De voorste CO WRN met roepnummer 43A.

1972 mortiertrekker, C mortierpeloton Ost 27, KN 86-13, nummer 43. Foto Jos Sangers

1972, mortiertrekker, C mortierpeloton, Ost 28, KN 86-14, nummer 43. Foto Jos Sangers

1977, TOW Ost Cie, KN 76-80 O36 roepnummer: 44D. Foto Nico Fortuin

1976, Radarvrtg SSV, KN 88-01 S78, roepnummer: 9K. Foto: Robert Geernaert

1969 gewondentransporter, SSV Cie, roepnummer: 54c. Facebook Gerrit Verhagen
Parade tgv 100 jaar Geneeskundige troepen 1969
Juliana van Stolbergkazerne, Graaf Hendriklaan 17 Amersfoort .

TERUG