Marc Tempels Unifil foto's

Marc Tempels is voorzitter van de TWENOT en heeft als oud Libanonganger een omvangrijke collectie YP-408 gerelateerde foto's. Hieronder een selectie.

Embleem van het Transport peloton te Haris. YP in stelling bij de beveiligingswal rondom een van de zogenaamde "boven-posten" van de C-Cie. Deze posten lagen min of meer in het gebied van de Christelijke Militie (South Lebanese Army) van Majoor Haddad. Dit was ten zuiden van het UNIFIL gebied. Een YP van het Tyr Barrack Guard Detachment. Dit was een voormalige kazerne van het Libanees leger welke midden in PLO gebied lag bij Tyre aan de kust. Deze kazerne fungeerde als een soort vooruitgeschoven waarnemings post van UNIFIL.

Opstellen van de voertuigen voor deelname aan de zogenaamde MFR (Mobile Force Reserve). Idem als foto links. Bovenaanzicht van de GR uitvoering en achter de 3 tonner een TOW bak een PC bak, een mortier trekker en de GWT. Aan de zijkant van de straat nog CO uitvoering en een normale GR. Kort hierop volgt de bevelsuitgifte en het vertrek naar het operatiegebied.| De twee YP's aan de zijkant van de straat zoals vermeld bij foto hiernaast.

Zoek de YP-408 !. Foto tijdens een excursie van de TWENOT naar 573 verzamelplaats in Soesterberg. Ingeleverde Centurions, duwboten van de genie, M47 Pattons en YP's. YP408 GR als deelnemer aan de MFR. In stelling in het operatiegebied, in dit geval NIBatt (gebied bezet door UNIFIL troepen uit Nigeria) Gezien de bepakking met tenten slaapzakken en plunjebalen, werd een langdurig verblijf verwacht. TOW bak ingegraven in stelling tijdens een MFR inzet.

Post 7-7 van de PAOST-Cie met de bijbehorende YP. Gezien de staat van de YP werd hiermee veelvuldig patrouille gereden. De 120mm Brandt mortier behorende bij de mortiertrekker. Op de achtergrond een pelotons CP van de PAOST-Cie (post 7-7). Een bijzondere YP, deze is voorzien van een bumper van een 3 tonner (YA-328 of YA-314) Zeer waarschijnlijk een geintje van de onderhoudsgroep. Ton van der Stap: "Dit is de YP van Cornell Boon van de Charly compagnie in begin 1981. Huub Bekius en Ton van der Stap ( monteur pruts ) hebben die bumper toen geplaatst ivm.de aan te leggen hoci boontrail het was niet alleen als grap bedoelt maar ook als extra steun.voor muurtjes omver te rijden."

Ook in Libanon ging het MLV "circus" gewoon door. Wacht voor de 1 km hardlopen met wapen en helm. Let op de patroontas houders voor de UZI patroonmagazijnen. Een YP-408 CO van 11 Painfbat tijdens de oefening "Last Wheels" in 1988(?) de laatste oefening met YP's, hierna zouden ze uit de KL sterkte verdwijnen. Dit is post 7-8 het compagnies hoofdkwartier van de PAOST-Cie, ook wel genoemd "Heavy Weapon Town". De reden lijkt mij duidelijk !

Aftanken te velde van een TOW bak in zijn uitgegraven stelling tijdens een actie van het FMR, let op de scherfwerende vesten echter geen helmen. De lucht is nog niet echt loodhoudend. Alles en iedereen stond in principe verdekt opgesteld alleen wij (transportpeloton met klasse III) reden met twee man in een 3 tonner vol brandstof in het voorterrein rond, om de her en der opgestelde YP's af te tanken. Hoezo lichtlijke zenuwachtig !?! De YP-408 vracht van het transport peloton welke gebruikt werd voor munitie transporten en door personeel van het transport peloton voor het verkennen van de zogenaamde "uitwijk-route" buiten het UNIFIL gebied. De YP heeft hier nog een naam "Thea", zoals de meeste voertuigen van het transport peloton een persoonlijke naam hadden. Kort hierna werd dit door de nieuwe Bataljons Commandant verboden (LKol Tomasso) Het aftanken bij de BOS pomp te Haris op de lokatie van het transport peloton (verzorgings-Cie). Als opslagtank fungeerde een zwaar beschadigde YT-616 welke in een Wadi was gestort. Zie ook de dienst mededeling dat tijdens het tanken de wapens ontladen moeten worden.

Foto gemaakt tijdens het korte maar heftige regen seizoen. Cie's commandopost van de C-Cie. Post 7-4 in Majdal Zun Al Bayyad. Een YP bij een, door een Anti-Tank mijn beschadigde IsraŽlische M-60 Patton. Dit bij de zuidelijke ingang van het Dutchbatt gebied, post 7-1 tijdens de inval in 1982 door het IsraŽlische leger. Opstellen van de YP's van de MFR en gereed maken voor vertrek naar het operatiegebied.

Idem. Alle deelnemende eenheden verzamelden zich op het dorpsplein in Haris vlakbij de Bataljons CP. Dit alles gebeurde onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking.

CO voertuig van het ATpel, de Ost 40 voor deelname aan de MFR.  Let op de "toekomst" gerichte naam van deze YP boven de achterdeuren; H.M.S. ENTERPRISE. Bijna hetzelfde als 037, echter geen periscoop op het laatste luik dus waarschijnlijk een waarnemingsvoertuig van een der mortierpelotons, gezien de enkele antenne. De radiotelegrafist ligt er relaxed bij, echter wel paraat. UZI niet geheel en al onder handbereik. Met de MFR in het operatiegebied.

Bij nagenoeg alle YP's welke verder van huis gingen dan normaal, waren altijd een of meerdere zwarte plastic watercans aanwezig welke vaak aan de zijkant van het voertuig gehangen werden. De kofferbak van een TOW bak (YP-408 PWAT) de TOW is nog in zijn laagste stand en onder pantser. Bij een actie klapten de luiken open en dubbel en bleven rechtop openstaan om de het bedienend personeel nog enig zijwaartse bescherming te geven. De TOW werd vervolgens hydraulisch omhoog gehaald en kwam net boven de luiken uit. De achteringang van de mortier trekker met de opbergrekken voor de mortier granaten.

De 120mm mortier van het Franse merk Brandt van boven gezien, behorende bij de mortier trekkers van de PAOST-Cie. YP408- Wederom een foto van het opstellen van de MFR op het dorpsplein in Haris het gebied van de Verzorgings-Cie. De fotograaf wordt gefotografeerd. Te zien zijn twee TOW bakken een PC of CO voertuig en een GWT uitvoering. Bij de voorste TOW bak valt door het achterste geopende luik nog net een van de TOW's in zijn behuizing te zien. Let ook op het verschil in verwering tussen de verschillende voertuigen. Aan de GWT is duidelijk te zien dat deze meer stil heeft gestaan dan gereden. De andere YP's voor de MFR allemaal GR bakken. Al het personeel in standaard tenue voor het verblijf buiten de posten c.q. kampen. Bokkentuig met patroontassen, veldfles, gasmasker en natuurlijk het persoonlijk wapen. Voor loodhoudende situaties komt daar nog bij helm en scherfwerend vest.

De twee TOW voertuigen meer in detail. Duidelijk zijn te zien de in twee gedeeltes openende langwerpige luiken waar onder zich de TOW installatie bevindt. Mooi plaatje van een bepakt en bezakte YP tijdens en MFR actie. Een YP mortier trekker van de PAOST-Cie. Het is nog niet spannend ondanks de met helm en scherfvest uitgeruste .50 boordschutter, want de monding van de 120mm mortier is nog afgedekt met een canvas hoes.

Een YP op weg naar post 7-23 van de PAOST-Cie. Gezien de heersende temperaturen in Libanon werd er meestal meer op het voertuig gezeten dan erin. Binnen post 7-23, een mortier opstelling en de bijbehorende mortier trekker. De uitgang van het legerings-gebied van de Verzorgings-Cie waarop ook de COG (Compagnies Onderhouds Groep) was gevestigd.

Bovenaanzicht van post 7-20 A-Cie met de bijbehorende YP's. De boogtenten werden in dit stadium alleen nog maar gebruikt voor materiaal opslag, onderhoudruimtes of als verblijf voor lichte of zware arrestanten. Een YP binnen de aardenwal welke een nieuwe "boven"post van de C-Cie omringd (7-6C ???) het niet parate deel van de postbemanning dromt samen bij de zogenaamde "Klep-kar" de rijdende WZZ winkel.  De uitgang van de betreffende post. De betrokkene met stoel op de YP heeft waarschijnlijk radio-dienst aangezien dit een PC bak is. Tussen de posten een de Cie's CP was contact alleen mogelijk via radio of ordonnansen. De radio's moesten 24 uur per dag bemand zijn i.v.m. eventueel alarm e.d.

Foto's gemaakt tijdens een verkenning van de zogenaamde "UITWIJK ROUTE" door personeel van het Transportpeloton. Dit was de route die wij als chauffeurs moesten volgen naar de Libanese havenstad Sidon in het geval van evacuatie van de Nederlandse troepen uit hun gebied. Wij zouden dan door Amerikaanse marineschepen opgepikt worden maar zouden ons groot materieel moet achterlaten. Ongeveer 1 keer per maand werd deze route gereden met nieuwe chauffeurs. Aangezien deze route merendeels door PLO gebied liep en iedereen moesten kunnen meekijken, gebeurde dit met onze YP Vracht. Ook is goed de gesteldheid van de wegen te zien buiten de hoofdwegen waardoor met name de vering van de YP's, gezien hun grote eigen gewicht, veel te lijden hadden. Dit gold met name voor de voertuigen van de veldcompagnieŽn (A-Cie, C-Cie en de PAOST)

Hier het groepje nieuwe chauffeurs (lichting 80-4) van het transportpeloton. De vent zonder baret-embleem is ondergetekende ! Een opname van een gedeelte van de voertuigenplaat van het Transportpeloton in Haris. Onze YP Vracht gebroedelijk naast de DAF YA-328's. Een YP PC of Co uitvoering op post 7-? (alle nederlandse posten bij UNIFIL begonnen met een 7, het 7e gebied was DutchBatt gebied)

Locatie van het Herstelpeloton met YP's in verschillende staten van "onderhoud". Naast gewoon gerepareerd, werden YP's met zoals andere voertuigen, ook gekannibaliseerd in dien er geen vervangende onderdelen voorradig waren of zelf gemaakt konden worden. De Takeldozen YB-616 en YB-626 waren hierbij onmisbaar.

Post 7-4, de CP van de C-Cie, met een tweetal YP-GWT. De GWT's waren meestal op de CP's van de verschillende compagnieŽn gestationeerd en natuurlijk bij de BHP in Haris naast het bataljons hoofdkwartier (HQ Duchtbatt) Voorbereiding voor de 1 kilometer met wapen en helm ter gelegenheid van het afleggen van de MLV. Op de achtergrond en CO bak van de Staf-Cie gelegerd op post 7-16 Al-Yatun.

Blik op post 7-1A C-Cie. De foto is genomen door een schaarkijker vanaf post 7-1 C-Cie. Post 7-1A vormde de zuidelijke grens van Dutchbatt en het UNIFIL gebied. Wederom post 7-1A maar nu vanaf de begaande grond. "Post 7-14B, ten zuiden van haris. Dit was een 24/7 bezette waarnemingspost van het Stafwachtpeloton op 7-16 (Al Yatun). Te zien is de UN-4379, met op het achterdek de groene aanbouwtent die bij deze PWCO hoorde. De foto moet dateren van 1980 of later, en waarschijnlijk later. In 1980 was deze YP mijn commando-voertuig bij FMR-inzet en als zodanig steeds paraat. Hij verving maar incidenteel de YP die permanent op 7-14B stond als die voor onderhoud weg moest." John Angenent (oud c-stafwacht)

Gedeeltelijk gesloopte YP. De neus is verwijderd en de affuit voor de .50, alleen de twee luik deksel staan openen. De verwijderde onderdelen zijn waarschijnlijk gedemonteerd om andere voertuigen weer inzetbaar te maken. Dit was gangbare praktijk aangezien reserve onderdelen uit NL nog wel eens op zich lieten wachten. Twee YP's geparkeerd in het doodlopende steegje naast de pelotons post 7-21 in Kafra (A-Cie). Hetzelfde steegje, dezelfde YP's alleen nu richting dorpscentrum. Voorop in de rij staat een DAF YA-328 de zogenaamde "Dikke Daf".

De werkplaats van de .50 boordschutter, let ook op de naam op de zijkant van de affuit. 'Marjan' in het arabisch. Idem. Een YP CO van de Staf-Cie in Al-Yatoun.

Twee TOW bakken op post 7-9. Een met de luikjes dicht en een met de luikje open. Uit de geopende TOW bak is de afvuurinrichting voor de TOW verwijderd en op een drievoet grondaffuit geplaatst (zie ook YP408-078) Deze grondaffuit werd standaard in het voertuig vervoerd. Ook is duidelijk de ronde plaat te zien die de opening voor de .50 afsluit. Deze plaat was gemonteerd bij de TOW en de GWT uitvoering. Bij de TOW omdat de .50 anders in de weg zou zitten bij het afvuren van de TOW. Bij de GWT omdat ambulance voertuigen niet bewapend mogen zijn. (volgens de conventie van Genťve) YP TOW met alle luiken open. Bij deze YP zijn de luiken aan de binnenkant ook wit geschilderd dit verschillend van YP tot YP sommige waren ook nog standaard Legergroen. Dit gebeurde ook regelmatig bij het monteren van vervangende onderdelen, deze werden standaard in Legergroen aangeleverd en afhankelijk van tijd (voor onderhoud) en of witte verf in voorraad was al dan niet wit geschilderd. De "bushalte" voor het rotatie personeel van de A-Cie. Rotatie betekende het wisselen van personeel dat zijn uitzending (4 of 6 maanden) erop op had zitten voor nieuw personeel. Bij de A en C Cie gebeurde dit compagnies gewijs (oude lichting zwaait af, nieuwe lichting komt op) oftewel het Onderdeels Aanvullings Systeem (ONDAS) bij de PAOST meestal pelotons gewijs op ONDAS basis en bij de overige eenheden (Staf en Verzorgings Cie) op individuele basis (INDAS)

Het te roteren personeel werd per post aan de doorgaande route afgezet (met de YP, deze fungeerde dus in dit geval echt als TAXI) en na een toespraakje van de CC of Plv-CC afgehaald door vrachtwagens van het Transportpeloton, om vervolgens door te rijden naar Beiroet Airport of de IsraŽlische grens om de terugreis naar NL te beginnen. Een YP-408 van het Stafwachtpeloton Staf-Cie op post 7-16 Al Yatoun. Achter de YP is nog vaag te zien een YA-328 met .50 affuit. Wederom post 7-16 met blik op de achterzijde van een YP CO uitvoering, te zien aan de aanbouw mogelijkheid voor een tent aan de achterzijde.

De TOW uit een YP op de drievoet grondaffuit. Op meerdere posten werd de doelzoeker van de TOW afvuurinrichting als een verrekijker gebruikt omdat deze goed zicht gaf en hiermee de afstand tot een object redelijk goed te bepalen was. Deze TOW stond op post 7-9 en de Aalmoezenier krijgt hier uitleg over het gebied door een tweetal leden van de postbemanning in "vrije-tijds" tenue. Post 7-9 hield o.a toezicht op het berucht/beroemde dorp As Siddiqin, bekend om zijn regelmatige straatgevechten, met vuurwapens, tussen de inwonende Moslims en Christenen.   Uit/ingang van post 7-23 met de bekende mortier en blik op post 7-9.
 

De vracht YP van het Transportpeloton, Verzorgings-Cie. On top of It ondergetekende ! Wij hadden geen YP chauffeurs in ons peloton dus als er gereden moest worden gebeurde dit door YA-616 chauffeurs (zelfde motor en versnellingsbak) of door YA-328 chauffeurs (zelfde onderstel en WEL stuurbekrachtiging). Nogmaals de YP vracht van het Transportpeloton. Hoewel met een zoeklicht uitgerust werd nooit een .50 geplaatst aangezien deze niet organiek tot onze pelotons wapenset hoorde. Aan de witte vlek op de neus is te zien dat de voertuig naam is verwijderd, op bevel van hogerhand. m.j.h.tempels@wanadoo.nl