Roy Smits

YP van de post 7-1a
Ik ben in '79 in Libanon geweest. Inderdaad werden die Dafjes wel eens vervloekt. Er is een periode geweest in Libanon dat wij de enigste waren met een rijdende YP van de C-cie.

TOW bak op 7-17a

TERUG