Peter Vierhout

Naam: Peter Vierhout
Lichting: 79-5
Eenheid : 45 Painfbat (Regiment Infanterie Oranje Gelderland)Gediend bij de Ost-compagnie, Bravo mortieren, van sep 79 tot en met okt 80.
Functie: Hulprichter (eerst op stuk 1, later wegens ‘afnemende’ bezetting werden wij stuk 2)
Alle foto’s zijn gemaakt tijdens de eerste oefening Duitsland te Sennelager, van 26 januari 1980 t/m 9 februari 1980.

Pauze op weg naar Sennelager. Marcel maakt soep achterin de YP, vooraan staat Kees.

Zelfde pauze. Dpl Sgt Herkendaal, Dpl Sld Fred Waringa en Sgt1 van Pijkeren in overleg.

Zelfde pauze, Dpl Sgt Henk Roosink die de camera bij zich had waar deze foto’s mee gemaakt zijn.

In stelling te Sennelager. Van links naar rechts Kees, Marcel en Theo (de YP chauffeur).

In stelling in een mortierput te Sennelager. Kees bij het stuk, Theo achter de .50 op wacht.

Dpl Sgt Herkendaal en twee dienstplichtigen waar ik de naam niet meer van heb, de 3-tonner chauffeur en de Dpl Sgt waarnemer van ons peloton.

In stelling buiten het oefengebied van Sennelager. 

Zelfde stelling, vooraan Dpl vaandrig van Hulsen, pelotonscommandant, op de YP de TS chauffeur van de VRC bak en vaag nog zichtbaar Dpl Sld Fred Waringa.

Zelfde stelling, stuk 1. Theo achter de .50, Kees en ?? naam vergeten ?? bij het stuk.

TERUG