Kees

Mijn naam is Kees. Ook ik heb gediend op de YP 408 als dienstplichtig rijinstructeur. Ik ben van de lichting 67-5 en moest opkomen op de PIROC op 11 september 1967 om daar gedurende de eerste 2 maanden opgeleid te worden tot boordschutter op de YP.

Tot mijn verbazing werd ik uitverkoren op de PIROC te blijven om een opleiding tot rijinstructeur (formeel heette dat meen ik, hulprijinstructeur) te volgen. Dat heb ik met succes gedaan en ben daar aldus gebleven tot medio oktober 1968. Ik heb toen met vervroegd verlof de militaire dienst verlaten om aan de Universiteit Utrecht te studeren.

De commandant van de B-compagnie , de YP compagnie, was indertijd majoor N.TH Hofman en de kampcommandant was luitenant-kolonel J.H. van Drent. Onder majoor Hofman was er ook nog vaandrig door ons “de Stip” genoemd, (klinkt wellicht oneerbiedig maar niet zo bedoeld,ben zijn werkelijke naam vergeten) ,hij nam altijd de rij-examens af, sergeant-majoor Sinnige (spelling juist ??) en sergeant(-majoor ??) van Boekel (spelling juist ??) .Verder was er nog een sergeant van Molukse (??) afkomst wiens naam ik eveneens vergeten ben. Daarnaast was er een beperkt aantal beroepskorporaals als onderhouds- resp. rijinstructeur (korporaal Winkel ??, een zekere Cor en een zekere Wil van Neerven (had de commando-opleiding gevolgd )), die de Rij- en Tractieschool (ik meen aan de Constant Rebecquekazerne gevolgd hadden).

Toen ik uw site zag kwam een aantal beelden uit die tijd weer terug. Heb daar veel plezier en heel veel vrijheid gehad. Vond ook nog een paar foto’s. Daarop is overigens moeilijk te zien om welk kenteken het gaat (ik heb helaas geen negatieven) , maar op het tweede voertuig is m.i. nog te lezen KN-86-02. Het voertuig in het water is “mijn” YP en de persoon daarop ben ik zelf. Ik meen, maar ben daar absoluut niet meer zeker van, dat mijn voertuig ook als kenteken KN-86-?? had.

De foto’s zijn genomen in de zomer van 1968 op de Oirschotse heide bij een oefening hoe een voertuig los te trekken.

Ik las bij een van de foto’s op de site een commentaar van de sitebeheerder, dat de YP-leswagens waren uitgerust met een plexiglas scherm op de plaats van de affuit ter bescherming van de instructeur. Dat is inderdaad juist. Wij reden altijd met die plexiglas kap, welke halfrond was. Ik herinner mij nog, dat dat in de winter barkoud was ondanks alle dikke kleding en de tankoverall. Je stak er toch altijd nog een stukje bovenuit,althans ik wel, ik was niet zo groot en voor het overzicht was dat wel zo makkelijk, maar dus ook stervenskoud en de kachel stelde als verwarmingsbron niet veel voor.

De affuit werd eigenlijk alleen geplaatst bij “manouevres” op de heide als de tirailleurs moesten tijgeren en al rijdend in en uit de wagen moesten springen of bij schietoefeningen op de Harskamp. Het gebeurde ook wel, dat we als instructeurs werden opgeroepen voor oefeningen met officieren in opleiding van de KMA. We werden dan geacht hun YP chauffeur te zijn. Dat gaf soms hilarische toestanden, niet in de laatste plaats omdat zij dachten het “vermogen” (wat kon je er wel en niet mee zonder in de problemen te komen) van het voertuig beter te kennen dan wij.

Het was (en is in de herinnering nog steeds) inderdaad een legendarisch voertuig.
Met vriendelijke groet,

TERUG