Henny Schoonheim

Mijn naam is Henny Schoonheim. Ik heb als beroeps sergeant bij het 43e Painfbat in Assen gediend van ca. 1971 - 1978 als PS (nu is dat OPC). Ik ben begonnen als PS van het 1e pel A-cie gedurende 3 jaar en ben toen PS van het antitankpeloton TLV106 geworden. In 1976 werd de TOW ingevoerd binnen het bataljon. Dat heb ik nog 2 jaar mogen doen en ben toen overgeplaatst nar het OCI (Opleidings Centrum Infanterie) in Harderwijk en wel als instructeur bij de Instructiegroep Pantserbestrijding en 20 jaar (1999) later zit ik weer bij deze instructiegroep maar nu als kapitein en commandant. Voor mij is dit een mooie afsluiting van mijn militaire loopbaan want in 2003 ga ik met de VUT. Ik weet niet meer exact wie er op de foto's staan, namen ben ik helaas altijd snel kwijt, gelukkig de koppies niet.

(Noot webmaster: Henny is helaas overleden in 2008)

Compagnies aanval op Sennelager

Demo 1e TOW peloton (43e Painfbat) van de Koninklijke Landmacht 1976

Duitsland oefening in 1973, A-Cie 43e in dorp Belle.
"Liggend op de grond Anne Zuidema, daarboven van links naar rechts: Boordschutter Jaap de Jong, Jan Kerzaan, TS'er Korporaal 1 Simon Bergsma, John Broeders en daarnaast staand Huiting.
Daarboven van links naar rechts: YP-chauffeur (Alfa 10) Dick Biemond, Henny
Schoonheim, Andre Kool, Jan van der Aart en achter Huiting staand Dpl. sgt.
en voertuigcommandant van de Alfa 10 E. Sikkens

Zittend op de YP de ontwerper van lichtingstegel van het 43ste A.cie Karel
Godding." (aanvulling door Jan van der Aart)

Oefening Reforger (Return Forces to Germany) Duitsland 1977

Oefening tegen de KLu in Brahmsche Duitsland

TOW schieten in Bergen 1A

TOW schieten in Bergen baan 1A 1977

Vastrijden tijdens Reforger 1977

Verplaatsing AT-peloton tijdens Reforger 1977

YP A-Cie in tankgracht.
"De gekantelde YP werd bestuurt door korporaal Talman deze foto heb ik genomen vanuit mijn YP de Alfa 9. Mijn voertuigcommandant was dienstplichtig sergeant Anne Zuidema. De foto stamt uit 1973, de tijd met kapitein Peter Strik, luitenant Chris Roor en onze pijlsnelle medewerker luitenant van der Krabbe." (aanvulling Jan van der Aart)

Binnenzijde PC voertuig met Dragons

TERUG