Henk Talsma

Ik heb als TS er gediend van juli '71 t/m juli '76 ( 71-4 waarna door ziekte de rest van mijn dienst tijd met 71-5 ) waarvan na het PIROC in maart - april '72.

Legeringgebouw PIROC.

Line-up van de leswagens

Volgens mij de éérste met de nieuwe lescabine (ik heb er niet meer mee gereden).

Deze foto is volgens mij de KN-88-96 (tussen Mrt.-Mei. “72). De foto’s van het PIROC heb ik destijds in de foto hobby club ontwikkeld en afgedrukt.

YP 408 rijopleiding PIROC Veldhoven

Na de eerste beginselen op PIROC 2

Terrein rijden op de Oirschotse heide, met nog de oude rijinstructeur windkap in het boordschutters luik

Losse leiding, olie lekkage.

Over de BK ( Opschrift op de linker voorzijde foto boven. ) Volgens mij was het in de 70er jaren net zoals nu met een goed lopende economie voor Defensie krapper om aan mensen te komen. Waardoor er werving campagnes werden opgestart o.a. voor KVVers een soort semi beroeps, 4 tot 6 jaar.
Daarnaast had men met de steeds verder gaande mechanisatie ook meer technisch georiënteerd personeel nodig. En ging men over tot het aanwerven van TSers (Technisch specialist) meest ook 4 a 5 jaar.
Persoonlijk zou ik eerst voor 4 jaar tekenen, maar omdat bij een bepaalde functie ook een burger leerweg pakket gekoppeld was, en ik had gekozen voor de civiele opleiding tot beroeps chauffeur (1e 1 X 3 Mnd. CCV-B beroepsgoederen vervoer) 1 X zware rijopleiding op YA 616 (kipper / tankauto) en 1 X 3 mnd. CCV-B personen en Eigen vervoer) plus nog een aantekening Gevaarlijke stoffen (tegenwoordig ADR certificaat) allemaal met tussenpozen in de Willem II kazerne in Tilburg. En ondertussen werd je Kpl 1e klas. Hiervoor moest je 5 jaar tekenen en was gekoppeld aan militair YP 408 chauffeur. Volgens mij was dit dan de Beroeps Kader klas.
Wij hadden al een C rijbewijs (YA 328) en gingen vrij vlot de openbare weg op. Naast de andere klas dienstplichtig YP chauffeurs die er ook werden opgeleid, waarvan de meeste hier begonnen met de rijopleiding en reden dan ook meer op de ‘krakelingen’ in het begin.
Las ook ergens op de site of die van het 45e Painfbat, dat onderofficieren soms een korte 3 weekse cursus kregen in rijden, .50, radio gebruik en tactische inzet voertuig.

Wat is het verschil tussen PIROC 1 en 2?

Als je op deze site bij ‘plaatsen’ en dan ‘Piroc’ kijkt zie je een plattegrond van Veldhoven en het Prinses Irene Kamp ‘Zeelst’. Boven de naam Veldhoven zie je een 5 tal ‘krakelingen’, dat was waar we de eerste rij-beginselen YP kregen (we hadden al een rijbewijs YA 328 (Dikke Daf)). Dat gedeelte noemden wij PIROC 1, en de rest was barakken kamp voor huisvesting en theorie verkeer, .50, radio les, sport, eetzaal, bioscoop e.d.
Dan had je nog richting het dorp Wintelre/oirschot een soort Mob. of munitie opslag complex. Ook allemaal van die weggetjes maar wat ruimer dan de ‘krakelingen’, daar gingen we bij donker rijden oefenen, en met gesloten luiken op periscoop.
Later met infra rood periscoop (in het i.r. licht van de zwarte koplampen). Die hadden één probleem,
een vergroting factor van ongv. 3. Dus je was later bij de bocht dan je dacht, die lessen waren meestal kort want dan zaten er weer één of twee in de greppel voor de bocht.
Dit noemden wij Piroc 2
Ik ben er ook regelmatig heen geweest tijdens het wachtlopen, dan had je een klein kastje mee,
en moest je op Piroc 2 in een bepaalde volgorde sleutels die daaraan die hokken of bunkers hingen in steken en draaien voor de volgende.

Daarna naar de parate toepen 13 painfbat in Schalkhaar (Deventer) bij de Bravo Cie reed ik de pelotons CO (B10) KN-75-67

Oefening op de Ginkelse heide

Na 4 maanden op verzoek overgeplaatst naar het 45 painfbat in Steenwijk. Bij de SSV Cie op de S11 de KN-89-06 geplaatst.

Aftanken tijdens oefening met jerrycans.

Tijdens oefening in Duitsland als vervoer van scheidsrechters, te herkennen aan de witte kruisen op de motorkap, witte vlag aan de linker breedtesteun en de gele driehoeken rondom het voertuig. Wij hadden dan een hanenkam op de helm met een wit vlak voorop ten teken dat we niet mee deden aan de gevechtshandelingen.

De witte kruisen en witte vlag op het voertuig konden niet verhinderen dat er op ons werd geschoten. Kan me nog herinneren dat we op zeker moment door een bocht kwamen met een lang recht stuk voor ons, op dat moment zag ik een flits en gelijk daarna sloeg er voor ons een rookgranaat in op de weg. Achteraf afgeschoten door een AMX13 lichte tank die aan het eind van het rechte stuk in de volgende bocht stond.

Ingegraven tijdens een keerpoging in een weiland (i.o.v. meerdere)

Volgens mijn herinnering was de S2 van de bataljons com (was de S3 niet een Jeep van de Bat. Co? volgens mij geen YP 408) de S4 van de plv. bataljons com en sectie 2 en 3, de S11 van de sectie 3 en 4 (9B).

Tijdens oefeningen kwam er regelmatig een heli bij ons (moesten we met doeken een H uitleggen) om de Sgt1 of Sgt majoor op te halen.

Na de treinkaping van '75 werd ik binnen de staf Cie overgeplaatst (onder het mom dat ik niet meer intern op de kazerne was, ondertussen getrouwd en woonde in Steenwijk) naar de S57 YP408 vracht KN-90-84. Hier heb ik tot het eind van mijn TS contract juli '76 op gereden. Veel de dagelijkse ritten om voorraad voor de keuken uit Havelte op te halen en tijdens schietoefeningen op de Harskamp de munitie er naar toe gereden.

Uit mijn tijd (Sep “72 tot juli “76 bij het 45e) ken ik alleen de S57, S58 en S59. De andere nummers zeggen me niks. Bij andere o.a. cavalerie onderdelen stonden namen op de voertuigen. Dat wilden wij ook. Op zeker moment mocht het mits voor de SSV Cie het met een S begon. A cie met een A, B cie met een B enz. Dus werd de S57 ‘SYTSKE’  en de S58 ‘'SONJA’ de S59 .... ???

Heb in een rijtje dia’s waar oefening 'Okto-Alter 1972’ voorstaat nog een van de KN-89-09 de O3 van het 45e kunnen in scannen. De andere pl.m. 4 van de berging zijn verloren gegaan. Durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar zo ik het mij herinner hebben we met 2 sleepkabels gekoppeld en achter mij nog een YP gekoppeld hem zonder takeldoos er weer uitgetrokken. Zou natuurlijk prachtig zijn als iemand hier nog iets van heeft, temeer omdat mijn andere dia’s van dit voorval verloren zijn gegaan.

Nog een aantal bij van het 13 Painfbat. van een oefening op de Ermelose heide op de zaterdag in de oefening op een open- c.q. ouderdag. Go, toen nog 25 kg. lichter.

Moet nog wel even een boordschutter mee (regel)
Op de heenweg naar de oefening een schroei, bijna brandje binnen door een gat in de demper.
Op de 1e dag de demper vernieuwd, maar nog niet het rooster herplaatst. (stukje herkenning)

Boordschutter checkt doel

Met de luitenant aan boord kan de demo beginnen

Half in dekking voor vuursteun met de .50

Uitgestegen aanval met vuurdekking van de .50

‘In full retreat’ vol gas terugtrekken

Jongste broer wil even in de ‘singel’ seat van de boordschutter

Einde oefening, antennes e.d. opruimen

Voor een verfrissing naar het bivak, vriendin, jongste broer en moeder

Volgende: Foto's door Henk in sept. 2022 geplaatst op Facebook Johan van den Kornput kazerne Steenwijk

Het demo terrein voor de werkplaatsen. Li. 2 deuren was de smeerput, re. hiervan 2 deuren voor de TD (dependance van de 43e Brigade in Assen) en dan de bataljons garage. [ klik voor groot ]

Tijdens de open-/ouder dagen werd er voor het garage complex een demo gegeven van wat er gebeurde met een personen auto tijdens een aanrijding met een YP 408 en de berging nadien. Waarschijnlijk 1975.

Het 1e demo slachtoffer. [ klik voor groot ]

De gebruikte auto's waren afgekeurd om op het terrein van de kazerne te mogen staan.
[ klik voor groot ]

De berging door een 'Thunderbird'. Op de rug gezien Ron v. Ingen? Re. zittend op de YP (Puk) Dijkstra, voor de demo chauffeur van de S56 [ klik voor groot ]

[ klik voor groot ]

Met vriendelijke groet,

Henk Talsma

TERUG