Henk Seerden

Deze foto's heb ik ooit een keer genomen tijdens een nonex-oefening (non-exercise) in 1983 of 1984 op het kamp Vogelsang. Vogelsang is gelegen in het IJffelgebergte nabij Monschau. Kamp Vogelsang was in de tweede wereldoorlog een opleidingskamp voor Duitse officieren. Later heeft het Belgische leger het kamp in gebruik genomen, net zoals het Nederlandse leger in Seedorf. Ik was toen werkzaam bij 42 Herstelcompagnie uit Assen, als een klein Herstel detachement. Wij voerden toen 3e echelon onderhouds werkzaamheden uit wat inhield het repareren danwel vervangen van bijv. motoren, versnellingsbakken etc. We moesten toen o.a. 3e echelons herstelsteun verlenen aan 43 Painfbat A-cie plus de mortierpelotons en anti-tank pelotons

Reparatiewerk in uitvoering tijdens een oefening op kamp Vogelsang in de Duitsland in november 1984. De YP's waren van 45e Painfbat uit Steenwijk

Motorblok klaar voor inbouw

DAF YB 616 takelt motorblok op zijn plaats

Blok aansluiten en afmonteren

En weer rijden!

TERUG