Erik Kuiper

De GWT's van de BHP (zelfs gedateerd!) in Haris

Eindelijk heb ik al mijn Libanon foto's (november 1980 - mei 1981) digitaal; reuzewerk.
Als vanzelf staan er veel YP's op. Foto's uit die tijd, een greep gaat bijgaand: met onder andere het gereedmaken van YP TOW's voor FMR (Force Mobile Reserve) inzet, op post 7-8 CP PAOSTcie (HEAVY WEAPON TOWN), en YP mortiertrekkers (eveneens PAOST) in stelling, voorjaar 1981 in vermoedelijk Irishbatt.

Vriendelijke groeten,

Erik Kuiper
chauffeur gewondenverzorger CP PAOSTcie nov. 1980- mei 1981.

Commando YP van de PAOST, net geschilderd. Nummer en letters UN ontbreken nog op de voorzijde.

Ondergetekende. Ja, ik kan zeggen dat ik als hospik-chauffeur (1 tonner) YP heb gereden, weliswaar een klein stukje. Dit is één van de TOW-YP's van de PAOST. Luik van de.50 is dichtgemaakt met een deksel. Detail is hier de rood-bruine Libanon klei, alom aanwezig in voetstappen en handafdrukken.

Hollands Glorie. Poserende militairen voor een mortiertrekker YP van de PAOST in de hoofdstraat van Haris (HQ Dutchbatt)

Deze foto's laten een zwoegende YP mortiertrekker zien in een bewerkte akker tijdens een FMR inzet. Wat een bagger, de boer is later verhaal komen halen over de vernieling van zijn akker !!!!!! Plaats: vermoedelijk in Irishbatt gebied, voorjaar 1981

De commando YP van de PAOST, dienend als .50 platform bij schietoefeningen. Waarom zou je als hospik niet ook één kistje patronen er doorheen mogen jagen? Dat doe ik dus ook op deze foto.

TERUG