Bert Satter

Dit is lichting 86-6 SROKI Ermelo/Jan van Schaffelaer, hier werden de groepscommandanten opgeleid op de YP. Toen ik eenmaal klaar en tot sergeant ben bevorderd kwam ik terecht op Schaarsbergen Oranje Kazerne, waar ik werd 'omgeschoold' naar de YPR.
Hier heb ik de resterende 10 maanden(-1 dag) als 'school-set' kader les gegeven aan de nieuwe lichtingen. Ik heb trouwens nog de YP's van het 12e naar de schroot gebracht op Soesterberg!

Bert Satter
lichting 86-6
voormalig dienstplichtig sgt./groepscommandant
Oranje Kazerne Schaarsbergen

TERUG