André van Empel

Ik ben van lichting 65-6, en volgde in de eerste helft van 1966 de onderofficiersopleiding aan de SROKI in Ermelo. We waren de eerste lichting pantserinfanterie en tevens de eersten die in Ermelo werden opgeleid (voorheen was de onderofficiersopleiding gehuisvest op de Isabellakazerne in Den Bosch). Belangrijke reden voor de verhuizing: de nabijheid van de Infanterieschool Harderwijk, zodat gebruik kon worden gemaakt van de voertuigen van de demonstratiecompagnie

Een van de onderdelen van de opleiding was een kennismaking met de YP 408 op het PIROC (door sommigen wel het Pantser Infanterie Rust- en Ontspannings Centrum genoemd). In de tijd dat wij er gedetacheerd waren werd een militaire parade gehouden, waarbij de YP natuurlijk zijn opwachting maakte en wij als voertuigcommandant mochten fungeren

Ik wist toen nog niet dat ik via een ommetje bij het instructieteam van 11 Painfbat Garde Grenadiers in 1967 weer op PIROC zou belanden, als sergeant-instructeur bij het BK (beroepskader) peloton dat de herscholing van 1LK officieren en onderofficieren, alsmede de opleidingen voor KMS en KMA verzorgde. Voor de instructie in het beladen van het voertuig was de KN 88-30 gereserveerd. Dat is dus ook het voertuig waarvan ik de meeste foto's heb gemaakt. De voertuigen op PIROC waren overigens bij onverhoopte inzet in die koudeoorlogstijd bedoeld voor het mobilisabele 15 Painfbat Limburgse Jagers. Ik had er nog een tijd een mobilisabele functie als plv PC

Voorjaar 1966, militaire parade Eindhoven, in de afwachtingsopstelling. De KN 75-58, nog met de MAG-affuit die aanvankelijk voorzien was. IR-verlichting ontbreekt (de oorlogsverlichting was laag links geplaatst) en de rookgranaatwerpers zijn nog van het eerste type.

Voorjaar 1966, militaire parade Eindhoven, in de afwachtingsopstelling. De KN 75-84, al wel met de .50-affuit. Duidelijk te zien dat in deze prille YP tijd ook nog de later toegevoegde treetjes tussen tweede en derde wiel ontbreken.

Een parade op PIROC, eind jaren zestig. De KN 88-02, zoals het hoort zonder vredeskap. Chauffeur en boordschutter waren rij-instructeurs van PIROC; de voertuigcommandant werd ook nu weer uit een lichting cursisten van de SROKI gerekruteerd.

Parade op Piroc eind jaren '60, met rechts de KN 88-16 en links de KN 88-24.

Een parade op PIROC, eind jaren zestig. De KN 88-97 met rij-instructeursruit en aan boord collega Gijs van Helden. Verder door de KN 75-55 met helemaal rechts 'onze Jan' Bleijerveld en verder (met platte pet) zijn steun en toeverlaat kpl Rotman.

Parade op Piroc eind jaren '60, met de KN 75-55 en de  KN 88-97.

Parade op Piroc eind jaren '60, alweer de KN 88-97 en links de KN 76-13

Parade op Piroc eind jaren '60, de KN 88-27 en KN 88-28

Parade op Piroc eind jaren '60, de KN 88-27 en KN 88-28

Parade op Piroc eind jaren '60. De commandant B-cie, kpt Kerkhofs, en zijn 'second', elt Frans Stikkelbroek houden een laatste inspectie. Helemaal rechts sgt1 Willems en de KN 75-61

Parade op Piroc eind jaren '60. De commandant B-cie, kpt Kerkhofs, en zijn 'second', elt Frans Stikkelbroek houden een laatste inspectie. Helemaal rechts sgt1 Willems en de KN 75-61

Oirschotse Heide, terrein D op een zomerse dag in 1967. Achter de .50 zit collega Jos Foppele, die zijn dienstplicht op PIROC doorbracht

De KN 88-30 op de hindernisbaan van PIROC in de zomer van 1968. De IR-rijverlichting is aangebracht en ook de steun voor de grote IR schijnwerper. De KN 88-30 is een van de weinige voertuigen waarop de draaibare periscoop voor de voertuigcommandant was gemonteerd. Of dit idee ooit de parate hap heeft gehaald weet ik niet, maar ik heb er tot 1972 verder geen gezien

Op weg naar de Edese Heide in het voorjaar van 1967 met de in opleiding zijnde A-cie (Koningscompagnie)

Op de Edese Heide in het voorjaar van 1967 tijdens een 'gevechts'pauze

Bij de Schaapskooi op de Edese Heide in het voorjaar van 1967. Rechtsvoor collega dpl sgt Weber bij de KN 76-04

De KN 88-30 op PIROC 2 (de dependance waar een deel van de lessen werd gegeven) in de zomer van 1968. Hier nog beter te zien de eerdergenoemde periscoop. Achter de .50 mitrailleur Hans van de Weij, die dezelfde functie bekleedde als ik, maar dan in de A-compagnie (AMX). Wij waren elkaar al eerder tegengekomen toen wij beiden -als dienstplichtig sergeant- waren ingedeeld bij het instructieteam van de proefcompagnie diensttijdverkorting bij 17 Painfbat, waar alles kon en mocht, want dat experiment moest slagen. Commandant van dat bataljon was luitenant-kolonel Elstak, die we later terugzagen als commandant PIROC

Zomer 1968 op PIROC II: de KN 88-30

Onderdeel van onze SROKI-opleiding was een detachering bij PIROC in het voorjaar van 1966. Terreinrijden en het tactisch gepuik waren onderdelen van de opleiding aldaar. Hier doorkruisen we een dichtbebost deel van de Oirschotse Heide, terrein D.

Overleg tussen twee instructeurs van de SROKI: elt Van Domselaar en sgt1 De pie (linksboven).

Ergens op op de Oirschotse Heide, terrein D. Twee YP's vol cursisten van de lichting 65-6. Herkenbaar is het voorste voertuig (met MAG-affuit): de KN 85-23.

De KN 76-15 doorwaadt een ondergelopen deel van een van de vele zandwegen in terrein D.

Nog een foto van de KN 85-23 met bemanning, bewapend met de FAL en uiteraard gecamoufleerd.

Een van mijn collega cursisten op het voordek van de KN 85-23.

De KN 76-15 op pad in terrein D van de Oirschotse Heide.

Ten derde male de KN 85-23, vol met krijgshaftige SROKI-gangers.

Op de spuitplaats in Oirschot tegenover de legerplaats, de YP's geflankeerd door de 'good old' Centurion, en ook nog herkenbaar: een paar AMX'en.

Ook de binnenkant werd kwistig met water onder handen genomen. Het interieur was hier nog uitgerust met FAL-steunen! Het voertuig werd in die tijd nog vooral gezien als 'slagveldtaxi'.

Omdat de commandant PIROC het hoofdgebouw graag opgeluisterd zag met militair materieel werd op de belendende vliegbasis een kanon 'opgehaald' dat al eerder op PIROC verbleef, maar op een of andere manier op de naastgelegen vliegbasis terechtgekomen was. Elt Jan Bleijerveld, die het kanon hier na de succesvolle actie overhandigt aan ltkol Elstak, zal er het fijne van weten. Als trekker fungeerde een PW-MT.

De boordschutters die op PIROC werden opgeleid moesten natuurlijk aan de lijve ervaren hoe het is om infanterist te voet te zijn (met de bijbehorende ontbering). Als 'vijand' fungeerden YP's, die voor de gelegenheid waren voorzien van boordwapens. Niet de gepuikelijke .50, waarvoor geen losse flodders verkrijgbaar waren, maar het kleinere poertje, de .30, die zonder problemen in de wieg gemonteerd kon worden en - voorzien van mondingsstop - wonderwel functioneerde. Deze foto is 'ergens in Zuid Limburg' genomen, terwijl ik met de tlt De peij overleg pleeg over het oefenverloop.

De boordschutters oefenden ook op Harskamp. Gelet op de reikwijdte van de .50 (ruim 10 kilometer) gebeurde dat bij statische schietoefeningen met behulp van hoogtebegrenzers. Het vuren vanaf rijdende voertuigen kom op die manier natuurlijk niet geoefend worden. Zodoende kwam ook hier de .30 in beeld, gemonteerd op een dummy .50. Hier meld ik na een 'run' dat het wapen ontladen is.

Nog een foto op Harskamp Oost, waarbij de dummy goed te zien is. Het voertuignummer trouwens ook (KN 75-61). Het gegoochel met de hoogtebegrenzers en de dummy met .30 heeft overigens niet lang geduurd. Niet veel later werd er zogenoemde 'korte baan' munitie ontwikkeld. Bij de beproeving daarvan heb ik op Harskamp op één dag zo'n veertig kistjes verschoten. Dat was in die tijd meer dan een half jaarsalaris?

TERUG