Spoetnik en meer...

[ home ]


Generaal-majoor J.A.C. Bartels, zie onder andere het rode bordje met de zilveren generaalssterren links onder de koplamp, op de "Spoetnik". Hij was toen commandant 1e Divisie "7 December". 
We praten dan over de periode 1 juli 1967 tot 1 november 1967, toen hij werd benoemd tot commandant van het 1e Legerkorps in de rang van luitenant-generaal. Als rechtgeaard cavalerist droeg hij altijd zijn zwarte baret, zoals ook op de foto te zien is. Als divisiecommandant hechtte mijn vader J.A.C.Bartels grote waarde aan goede verbindingen. Vandaar de speciale antenne op het voertuig, in opgeklapte staat. Volgens de overlevering heette deze YP dan ook de "Spoetnik".
Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die op deze YP gediend hebben en zo hun verhalen hebben. In 1971 is hij met pensioen gegaan. Op 14 november 1992 is door een acute hartstilstand tijdens een jachtpartij overleden. Een mooie carriere van diensplichtig reserve-officier tot luitenant-generaal.

Met opgewekte groet, 
Jacques A.C. Bartels 

Weet je meer over dit voertuig, heb je er foto's van?: mailen !
Reacties voor Jacques Bartels naar:  jac.bartels at wxs.nl


Herkenning... driepoot

[ home ]

Foto: © Herkenning, Met dank aan Ruud Staneke !

Een commandovoertuig van het 44e uit Zuid Laren. Op de linker neus is een driepoot aangebracht waarvan het doel nog niet bekend is. De foto is gepubliceerd in het blad "Herkenning". Antwoord onderaan het artikel....

~~~~~~

29/04/02: Simon Le Fèvre: 
"De driepoot lijkt op een bevestigingssteun voor een losse antennemast; op brigadeniveau werd bij de verbindingen gebruik gemaakt van de losse mast AB-3600. Op deze mast kan een antenne van de RT-3600 radio geplaatst worden. Het is de vraag waar de mast op de foto is; of is de mast organiek geplaatst achter het voertuig?"

14/05/02: commentaar bezoeker:
"De foto is gemaakt voor 1975, want op de YP zijn oud type richting aanwijzers gemonteerd. Toen was RT 3600 nog niet, resp. zeer beperkt ingestroomd als opvolger van de RT 67. Ook de antennepotten zijn van het oude type, namelijk de lage trapezium vormige, die bij de RT 67 installatie etc. horen. De antennevoet van de RT 3600 radio/ontvanger zit in een rechthoekige, veel hogere pot.
Mogelijk is de driepoot (of is het een tweepoot met een kabel ?) geplaatst voor montage van een inmeetapparaat, kijker, o.i.d."


07/02/03 Chris Avontuur:
"De enige verklaring die ik kan bedenken is dat het een bescherming is tegen over de weg gespannen draden. Maar vaak buigt er een deel naar voren. (Het beschermt in dit geval met name de chauffeur. De schutter zit achter zijn afuit!"
Hierbij een antwoord op de vraag wat het nut is van de driepoot links voor op de YP. Zo als te zien dient deze als steun voor de grote antenne. Deze antenne moest bij iedere stop weer opgetuigd worden en met tui draden vastgezet. Deze YP werd gebruikt bij de 42e pantser infanterie brigade als commando wagen voor de st st cie.

Chauffeur : dpl soldaat A.Struik van juni 68 tot augustus 69 


YP 408 met 25 mm kanon ? 

[ home ]

Fictie of werkelijkheid? Deze YP uitvoering is nooit gebouwd, maar toch serieus overwogen door DAF. Hiervan getuigen deze tekeningen uit 1967. Een 25 mm Oerlikon kanon is later wel aangebracht op de M113 C&V als vervanging van de .50 affuit.

Gewicht koepel: 600 kg
Gewicht kanon:    70 kg


M113 C&V
 

Met dank aan Marc Tempels

 

[ TOP ]