DAF YP 406 (6x6)

De DAF YP 406 (of YP 306)

Uit alle beproevingen bleek dat de terreinvaardigheid van de YP 408 nadelig werd be´nvloed doordat maar zes van de acht wielen werden aangedreven. Daarom werd op voorstel van dr. van Doorne een YP 408 gemodificeerd tot 6x6 teneinde deze door de Inspectie Technische Dienst (lees: DBV*) te doen beproeven.

De KN-75-04 werd daartoe ontdaan van het tweede wielstel, dus van de beide niet aangedreven wielen. Verder werd onder andere de achteras met daaraan het derde en het vierde wielstel 35 cm naar voren geplaatst.

Het ging om een zeer provisorische modificatie, hetgeen onder meer bleek uit het feit dat de stuurgeometrie niet meer klopte, met als gevolg grote bandenslijtage. Desondanks werd het voertuig van 14 tot en met 22 september 1964 door DBV beoordeeld, onder andere op de Oirschotse heide. De eerste indruk was dat de 6x6-uitvoering een betere terreinvaardigheid had, behalve bij het overschrijden van putten met loodrechte wanden (schuttersputten), maar dat het comfort voor de inzittenden was afgenomen. Het onderhoud was verminderd, onder andere omdat het aantal smeerpunten was verminderd. Verder werd geconcludeerd dat een 6x6-uitvoering ingrijpende wijzigingen met zich mee zou brengen en dat een volledige beoordeling van deze uitvoering pas mogelijk zou zijn na voortzetting van de beproevingen met een bij voorkeur meer volwaardig prototype.

* Detachement Beproeving Voertuigen

Op de achtergrond is kort de YP-406 te zien, in een film van het NIMH over de beproeving door de DBV van de M113 [ YouTube link ] De opzettelijk vastgereden YP408 is vrijwel zeker de KN 75-03.

DAF YP 406 ( klik voor groot )

DAF YP 406 verder uitgewerkt [ klik voor groot ] Collectie Gertjan Schut Stichting Legerdaf.

Daarmee kwam het project tot een einde en de KN-75-04 werd weer terug verbouwd. Opvallend is dat op het kaft van het memorandum over de beproeving het voertuig wordt aangeduid als YP 306 en dat het in het memorandum wisselend wordt aangeduid als YP 406 en 6x6-uitvoering. De aanduiding YP 306 is mogelijk ingegeven door het feit dat het totaalgewicht ten opzichte van de YP 408 afnam van 11.400 kg tot 10.600 kg.

YP 408 als 6x6
d.d. 7 juli 1964 (.pdf)
Memorandum DAF YP 6 x 6 (YP 306)
d.d. 26 oktober 1964 (.pdf)

Nog een knippen en plakken 'studie' voor een 6x6 uitvoering.
Verhaal hierachter onbekend. [ klik voor groot ]

Met dank aan Sander Ruys, Wim den Dunnen, Gertjan Schut en Hans Molter.

TERUG