Uitgave Cavaleriemuseum 2008

DAF - pantserwagens voor de regimenten huzaren
door Drs. J.A. Bom

Medio jaren dertig van de vorige eeuw ontstond de dreiging vanuit Nazi Duitsland dat de Nederlandse neutraliteit zou worden geschonden. Daarom moest ons leger worden versterkt en gemoderniseerd. In dat verband zouden in het voorjaar van 1940 vier regimenten huzaren worden geformeerd. Naast huzaren te paard en huzaren-wielrijder zouden in de organisatie van elk regiment ook gemotoriseerde onderdelen worden opgenomen, waaronder een peloton pantserwagens. Voor deze vier pelotons waren in totaal benodigd twaalf pantserwagens, die door Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek te Eindhoven werden ontwikkeld en gebouwd. Deze werden als pantserwagen M. 39 ingevoerd.

In dit boek wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek, dat voor het Cavaleriemuseum is verricht. Hierbij worden behandeld het ontstaan en de vorming van de pelotons pantserwagens voor de regimenten huzaren en de ontwikkeling, aanschaffing en fabricage van de daarvoor bestemde pantserwagens. Voorts wordt aandacht besteed aan het voornemen voor opleidingsdoeleinden en als reserve voor oorlogsgebruik een extra serie van dertien pantserwagens door DAF te laten bouwen. Vervolgens komen aan de orde de inzet van pantserwagens M. 39 gedurende de mobilisatie en de oorlogsdagen van 1940 en de latere inzet van buitgemaakte pantserwagens M. 39 in Duitse dienst. Tenslotte volgt een uiteenzetting over de plannen voor de naoorlogse Nederlandse cavalerie pantserwagens van het eerdere model bij DAF te laten vervaardigen. In een uitgebreide bijlage wordt de pantserwagen M. 39 technisch beschreven.

Het boek is geïllustreerd met meer dan honderd foto’s en tekeningen, waarvan een aantal niet eerder is gepubliceerd.

Omvang 168 pagina’s
Formaat A4
Uitvoering ingenaaid
Prijs EUR 22,50 (inclusief 6% BTW, exclusief verzendkosten)
Verkrijgbaar bij de winkel van het Cavaleriemuseum
Barchman Wuytierslaan 198, 3818 LN Amersfoort
Schriftelijk bestellen:
Cavaleriemuseum (winkel), Postbus 3003, 3800 DA Amersfoort of per email email: winkel@cavaleriemuseum.nl